Thứ tư, 21/04/2021 | 20:43

Thứ tư, 21/04/2021 | 20:43

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 15:29 ngày 08/12/2020

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ

Ngày 8/12/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ, ngày 3/8/2015 của Tổng LĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.
​​
Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng đại diện UBKT công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở...
Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch CĐNHVN phát biểu khai mạc
Theo đ/c Lê Thị Quyên, Chủ nhiệm UBKT CĐNHVN thì qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/ NQ - TLĐ của Tổng Liên đoàn, công tác kiểm tra giám sát của các cấp công đoàn đã được quan tâm chú trọng, chất lượng và số lượng các cuộc kiểm tra được nâng cao. Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2020, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện 6.348 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó UBKT Công đoàn NHNN 116 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 525 cuộc, CĐCS 5.707 cuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, sau đại hội, UBKT công đoàn các cấp đã được kiện toàn, củng cố, triển khai nhiệm vụ bài bản, nền nếp, chấp hành các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn xây dựng, ban hành các Quy chế hoạt động công đoàn theo quy định; thực hiện tốt việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tham gia các hội đồng để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động CĐCS; duy trì chế độ sinh hoạt BCH công đoàn định kỳ; thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, các quy định của tổ chức công đoàn, phát huy vai trò, chức năng của công đoàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.
Đ/c Lê Thị Quyên, Chủ nhiệm UBKT CĐNHVN báo cáo tại hội nghị
Cũng theo đ/c Quyên thì một số đơn vị còn chưa triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; số lượng các cuộc kiểm tra chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; chế độ thông tin báo cáo sơ sải mang tính hình thức, chưa thực hiện tốt quy trình thủ tục của Đoàn kiểm tra theo quy định tại Quy chế hoạt động của đoàn kiểm tra căn cứ Quyết định 1924 / QĐ - TLĐ ngày 20/12/2016 của TLĐLĐVN.
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu tại hội nghị
UBKT Công đoàn các cấp cũng đã thực hiện 3.689 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp, trong đó Công đoàn NHVN 4 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 52 cuộc, CĐCS 3.633 cuộc. Qua kiểm tra đồng cấp cho thấy các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đều thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Công đoàn NHVN; việc quản lý, sử dụng các quỹ xã hội được sử dụng hiệu quả, nguồn kinh phí công đoàn tập trung chi cho hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động ở cơ sở; thông qua công tác kiểm tra đồng cấp tài chính công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã kiến nghị với BCH công đoàn bổ sung, sửa đổi những quy chế quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực CĐNHVN phát biểu tại hội nghị
Ngoài ra, nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra công đoàn trong toàn hệ thống, UBKT Công đoàn NHVN luôn thường xuyên đôn đốc và yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đối với các công đoàn cấp dưới. Trong 5 năm vừa qua tổng số cuộc kiểm tra cấp dưới là 3.414 cuộc, trong đó Công đoàn NHVN 118 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 406 cuộc, CĐCS 2.890 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, 100 % CĐCS đều thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phi công đoàn theo quy định; chấp hành tốt các quy định của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS, các khoản chi công khai, minh bạch, đúng đối tượng và nội dung chi thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới của nhà nước, TLĐLĐVN và hướng dẫn của công đoàn cấp trên để sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế quản lý tài chính, tài sản công tại đơn vị; xây dựng và ban hành các quy chế, Quy định về công tác tài chính; phần lớn các CĐCS đã triển khai phần mềm kế toán công đoàn; chứng từ kế toán cơ bản được đảm bảo theo chế độ, định mức quy định; việc quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội từ thiện cơ bản đúng mục đích theo quy chế quản lý và sử dụng căn cứ văn bản chỉ đạo của Công đoàn NHVN; giảm các khoản chi hành chính, ưu tiên chi cho hoạt động phong trào, công tác chăm lo, bảo vệ, thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động .
Trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Công đoàn các cấp đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc tổ chức tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và các tổ chức, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng.
Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực CĐNHVN cho rằng: "Nghị quyết 06b/NQ - TLĐ sau 5 năm triển khai thực hiện đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; hoạt động mang tính hệ thống, triển khai nhiệm vụ bài bản, nề nếp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát công đoàn được nâng cao; nội dung kiểm tra, giám sát có tính trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng ngày càng vững mạnh".
Cũng tại Hội nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 21 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của UBKT các cấp.
PV
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 7
  • 0
  • 5
lên đầu trang