Thứ tư, 22/09/2021 | 13:12

Thứ tư, 22/09/2021 | 13:12

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 10:56 ngày 11/04/2021

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn trên địa bàn Thanh Hóa

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 6-9/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn NHVN tổ chức Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn NHVN; tiếp nhận và triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, duy trì thường xuyên chế độ họp BCH, UBKT đầy đủ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định có đầy đủ các biên bản đối thoại định kỳ, Nghị quyết các cuộc họp đầy đủ; tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động,  Uỷ ban kiểm tra các CĐCS hàng năm đã xây dựng Chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp báo cáo lên công đoàn cấp trên đầy đủ, đúng quy định; việc chấm điểm xếp loại hoạt động CĐCS được thực hiện đúng quy định.
Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, về cơ bản các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: Việc công khai tài chính công đoàn đã thực hiện tại Hội nghị BCH công đoàn và Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn đầy đủ, thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; việc xây dựng dự toán báo cáo quyết toán gửi lên công đoàn cấp trên đúng quy định, phản ánh kịp thời các hoạt động thu chi tài chính phát sinh trong năm., Công tác quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định; hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu.
Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục của một số CĐCS như: các cuộc họp BCH còn chưa mời đầy đủ các Ủy viên UBKT theo đúng quy định, các cuộc kiểm tra tại CĐCS chưa thực hiện theo Quy chế hoạt động Đoàn kiểm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;  quy chế chi tiêu nội bộ quỹ công đoàn còn thiếu tính cập nhập, chưa phù hợp với điều kiện thực tế; hiện tượng hóa đơn, chứng từ thanh toán còn ghi tên chuyên môn; chưa xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Tình nghĩa Ngân hàng, quỹ Xã hội từ thiện theo quy định…
Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị CĐCS và yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Công đoàn NHVN theo quy định.
Thanh Hương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
lên đầu trang