Thứ tư, 22/09/2021 | 12:21

Thứ tư, 22/09/2021 | 12:21

Nghiệp vụ công đoàn

Cập nhật lúc 10:37 ngày 02/08/2021

Những điều người lao động cần biết khi bị tạm hoãn HĐLĐ vì dịch

Dịch COVID-19 khiến không ít người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động. Do đó, người lao động cần biết về các quyền lợi khi bị tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) vì dịch COVID-19.
Thế nào là tạm hoãn HĐLĐ?
Theo cách hiểu thông thường, tạm hoãn HĐLĐ là việc tạm dừng thực hiện HĐLĐ trong một thời gian nhất định vì các lý do theo pháp luật quy định hoặc thỏa thuận giữa hai bên.
Tạm hoãn HĐLĐ, lương và BHXH sẽ thế nào?
Theo Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 và Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:
Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Nếu người lao động tạm hoãn HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.
Người lao động được nhận lại sau khi đã hết thời hạn tạm hoãn
Theo Điều 31 Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận NLĐ trở lại làm công việc theo HĐLĐ đã giao kết nếu HĐLĐ còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Trường hợp người sử dụng lao động không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, trừ trường hợp người sử dụng lao động và NLĐ có thỏa thuận khác thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Ngoài ra, buộc trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.
Được hỗ trợ tiền hỗ trợ COVID-19 nếu đáp ứng điều kiện
Theo quy định tại Điều 13 và 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì điều kiện và mức hỗ trợ đối với người tạm hoãn HĐLĐ vì COVID-19 như sau:
Điều kiện:
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.
Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.
Mức hỗ trợ: + 1,855 triệu đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày).
+ 3,71 triệu đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 1 tháng (30 ngày) trở lên.
Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động.
Minh Phương (Báo Lao động)
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 8
  • 9
  • 9
  • 5
lên đầu trang