Thứ hai, 25/09/2023 | 11:03

Thứ hai, 25/09/2023 | 11:03

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 11:14 ngày 30/09/2021

Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp.

Ngày 07/9/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3169/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp áp dụng đối với các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp, các chức danh lão đạo, quản lý cơ quan Tổng Liên đoàn và cơ quan tham mưu giúp việc công đoàn cấp tình, ngành trung ương.
Theo đó, cán bộ công đoàn các cấp cần đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có phẩm chất tiêu biểu của giai cấp công nhân, có năng lực thực tiễn, sam nghĩ dám làm, có uy tín, có khả năng tập hợp, đoàn kết nội bộ, có đủ điều kiện về tuổi, thể chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nghiên cứu, tổ chức quán triệt nội dung Quyết định 3169/QĐ-TLĐ tới các cấp công đoàn trực thuộc quản lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác cán bộ trong thời gian tới.
Chi tiết Quyết định 3269/QĐ-TLĐ xem tại đây

Ban Tổ chức
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
lên đầu trang