Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:44

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:44

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 11:30 ngày 19/11/2021

Công đoàn NHVN nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về văn hóa nghề nghiệp

Sáng 17/11/2021, tại trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại các TCTD thuộc Công đoàn NHVN”.
Dự buổi nghiệm thu đề tài có đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các ủy viên hội đồng là các PGS.TS của Viện Công nhân - Công đoàn TLĐLĐVN và Học viện Ngân hàng; các đ/c Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các Ban Công đoàn NHVN.
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do đ/c Phạm Thị Liên, UV BCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn NHVN làm Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu gồm 7 thành viên tại các Ban cơ quan Công đoàn NHVN, được triển khai từ tháng 8/2020. Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại 21 TCTD trong ngành Ngân hàng và đề xuất 04 nhóm giải pháp nhằm nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng.
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phương pháp nghiên cứu và những kết quả đạt được; các giải pháp đưa ra cũng có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thực tiễn, làm tài liệu cho các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trong hoạt động công đoàn về xây dựng, nâng cao văn hóa nghề nghiệp. PGS.TS. Mai Thanh Quế, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng - ủy viên Hội đồng đề nghị đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Học viện Ngân hàng và các trường đào tạo trong Ngành để học tập, nghiên cứu về văn hóa nghề ngân hàng.Qua các ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu chính thức đề tài, Nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng để hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN là một trong những nội dung chính nhằm triển khai, thực hiện Nghị quyết 04C/NQ-BCH ngày 30/9/2019 của BCH Công đoàn NHVN khóa VI về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”. Đây cũng là hoạt động nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn về “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt độngkhoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
PL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 2
  • 8
  • 5
lên đầu trang