Chủ nhật, 03/12/2023 | 11:28

Chủ nhật, 03/12/2023 | 11:28

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:04 ngày 21/01/2022

Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2022

Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2022 đã được hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ 9 - khóa VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) thông qua, ngày 20/01/2022, Công đoàn NHVN đã ban hành hướng dẫn số 32/HD-CĐNH về nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2022.
Theo đó, chủ đề hoạt động nữ công công đoàn năm 2022 là “Chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, lao động nữ”. Bên cạnh những nội dung trọng tâm cần triển khai đến các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng để tổ chức thực hiện, Công đoàn NHVN còn dự kiến một số hoạt động cấp Công đoàn Ngành năm 2022.
Căn cứ hướng dẫn này, công đoàn các cấp nghiên cứu quán triệt, triển khai đến cán bộ, đoàn viên, người lao động về chủ trương, định hướng hoạt động công tác nữ công công đoàn năm 2022 và thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lưu ý làm tốt công tác thông tin báo cáo như đã hướng dẫn.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word xem tại đây
Hà Hạnh
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 8
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
  • 8
  • 4
lên đầu trang