Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 17:45

Sổ tay cán bộ công đoàn

Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng hỗ trợ COVID-19

18/02/2022

Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương... sẽ được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68.

Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương... sẽ được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68.
Bà Nguyễn Hà hỏi: Tôi được công ty thông báo tạm thời nghỉ việc không lương do TP.Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ ngày 23.7.2021.
Hết thời gian giãn cách xã hội tôi mới biết được thông tin giám đốc công ty đã trốn nợ và không liên lạc được. Thời gian nghỉ việc không lương (23.7.2021 - 23.12.2021) tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội báo công ty phải chốt sổ, còn không thì không có cách nào giải quyết được.
Tôi đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cũng không được vì tham gia bảo hiểm xã hội theo công ty nên công ty phải lập danh sách, gửi hồ sơ, nhưng giám đốc công ty đã trốn nợ không thể lập hồ sơ. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được hỗ trợ?
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:
Theo Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn tiếp nhận để nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.
Như vậy, đến thời điểm này đã hết hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Đối với việc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6.11.2021, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngoài các trường hợp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định thì phải đủ các điều kiện sau:
1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021.
2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Kiểm tra dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm xã hội Công ty nơi bà cho thấy, Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 1.2021.
Như vậy, đối với trường hợp của bà, do Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 1.2021 nên không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Minh Phương (Báo Lao động)


Tin cùng chuyên mục