Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:48

Sổ tay cán bộ công đoàn

Mức hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động có con là F0

22/02/2022

Người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian chăm con, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian chăm con, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.
Điều 24 và khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong thời gian chăm con nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi ốm đau; con ốm có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.
Thời gian nghỉ được giải quyết chế độ ốm đau sẽ xác định theo thời gian được ghi trên giấy ra viện của con (tính cả thời gian được bác sĩ chỉ định nghỉ thêm) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Tuy nhiên, thời gian hưởng chế độ cũng bị giới hạn tối đa theo Khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:
Con dưới 3 tuổi: Số ngày hưởng chế độ tối đa 20 ngày/năm/con.
- Con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi: Số ngày hưởng chế độ tối đa 15 ngày/năm/con.
Chú ý: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì cha mẹ có thể lựa chọn cùng nghỉ hoặc nghỉ luân phiên để chăm con. Cả hai trường hợp này đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau tương ứng với từng người.
Mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ chăm con F0
Người lao động nghỉ làm chăm con là F0 dưới 7 tuổi được tính hưởng chế độ ốm đau theo công thức như sau:
Mức hưởng/ngày = 75% x Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ : 24.
Lưu ý, trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng được tính dựa trên tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.
Ví dụ: Chị A đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng là 2 triệu đồng/tháng. Chị A có con 2 tuổi bị mắc COVID-19, phải nghỉ làm 18 ngày.
Khi đó, số tiền chế độ mà chị A được hưởng tính như sau:
Mức hưởng = 75% x 2 triệu đồng : 24 x 18 ngày = 1.125.000 đồng.
Minh Hương (laodong.vn)

Tin cùng chuyên mục