Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 18:26

Sổ tay cán bộ công đoàn

3 chính sách về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

31/03/2022

​Dưới đây là 3 chính sách quan trọng về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4.2022.

Dưới đây là 3 chính sách quan trọng về lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 4.2022.
Tăng giờ làm thêm tối đa lên đến 60 giờ/tháng
Từ ngày 1.4.2022, khi Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 chính thức có hiệu, giới hạn thời gian làm thêm giờ của người lao động sẽ có nhiều thay đổi.
Theo đó, thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng tăng từ 40 giờ lên thành 60 giờ.
Lưu ý, chỉ áp dụng với trong trường hợp được sử dụng lao động làm thêm tối đa 300 giờ/năm.
Thời gian làm thêm giờ tối đa trong năm là 300 giờ được áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề, công việc nhưng không áp dụng với các đối tượng: Người lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi.
Người lao động khuyết tật nhẹ suy giảm lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.
Người lao động làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 (làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).
Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Trước đó, chỉ thực hiện đối với một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp như: Sản xuất, gia công xuất khẩu hàng dệt, may, da, giày; sản xuất, cung cấp điện…
Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 3 triệu đồng
Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, 2 nhóm người lao động sau đây sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà:
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm.
Người lao động quay trở lại thị trường lao động, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm.
Nếu đáp ứng đủ các điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, mỗi người lao động sẽ nhận được số tiền sau:
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: 500.000 đồng/người/tháng.
Người lao động quay trở lại thị trường lao động: 1.000.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợ 3 tháng.
Cũng theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, người lao động muốn nhận tiền hỗ trợ phải làm đơn đề nghị hưởng theo Mẫu số 01 và nộp lại cho doanh nghiệp.
Sau đó, doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ và thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền.
Theo hướng dẫn tại Quyết định 08, người lao động sau khi nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cần chờ đợi ít nhất khoảng 11 ngày làm việc để được chi trả tiền.
Mặc dù chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà có hiệu lực từ 28/3/2022 nhưng do cần làm thủ tục hưởng nên sang đến tháng 4/2022, người lao động mới được chi trả trợ cấp tháng đầu tiên.
Lương của công chức quản lý thị trường
Chính thức thay thế Thông tư 09/2018/TT-BCT từ ngày 1.4.2022, Thông tư 02/2022 đã quy định cụ thể mã số ngạch công chức quản lý thị trường, đồng thời hướng dẫn xếp lương cho các ngạch công chức này như sau:
Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường có mã số 21.187 sẽ áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) với hệ số lương từ 6,20 đến 8,00;
Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường có mã số 21.188 được áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) với hệ số lương từ 4,40 đến 6,78;
Ngạch Kiểm soát viên thị trường có mã số 21.189 được áp dụng bảng lương công chức loại Al với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;
Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường có mã số 21.190 được áp dụng bảng lương công chức loại A0 với hệ số lương từ 2,10 đến 4,89.
Theo đó, hệ số lương của công chức quản lý thị trường sẽ dao động từ 2,1 đến 8,0 tùy từng ngạch.
Hiện nay, với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, công chức quản lý thị trường sẽ được trả lương từ 3,129 - 11,92 triệu đồng/tháng.
Minh Hương (laodong.vn)

Tin cùng chuyên mục