Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:20

Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:20

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 09:28 ngày 13/05/2022

Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TLĐ và tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ

Ngày 11/5/2022, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 310/CĐNH về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TLĐ về công tác dân số trong tình hình mới và tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.
Theo đó, công đoàn các cấp trong hệ thống tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và việc thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TLĐ theo phụ lục đính kèm và gửi về Công đoàn NHVN trước ngày 30/6/2022 (qua đường công văn hoặc email Ban Nữ công nucongcdnh@gmail.com).
Đơn vị xem/tải về các văn bản quy định, các chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ và công tác dân số trong tình hình mới tại đây:
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới xem tại đây
- Kế hoạch số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem tại đây
- Hướng dẫn số 300/HD-CĐNH ngày 03/4/2018 của Công đoàn NHVN xem tại đây
- Bộ luật Lao động năm 2019 xem tại đây
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ xem tại đây
- Văn bản 310/CĐNH ngày 11/5/2022 xem tại đây
Bản word xem tại đây

Hà Phương
 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 8
  • 7
  • 1
  • 1
lên đầu trang