Thứ hai, 03/10/2022 | 13:07

Thứ hai, 03/10/2022 | 13:07

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 16:29 ngày 07/08/2022

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn Cần Thơ

Ngày 02/8 đến 05/8/2022, đoàn kiểm tra của UBKT Công đoàn NHVN do đ/c Phạm Vân Anh - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại CĐCS chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Cần thơ, CĐCS Vietcombank chi nhánh TP Cần thơ, CĐCS BIDV chi nhánh TP Cần Thơ.
Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các CĐCS đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, triển khai kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn NHVN. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định, phối hợp và tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị thông qua việc tuyên truyền đoàn viên thực hiện nội quy, quy chế, các quy định của đơn vị; tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, thực hiện việc duy trì chế độ họp BCH, UBKT theo đúng quy định, UBKT các CĐCS hàng năm đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra tài chính đồng cấp báo cáo lên công đoàn cấp trên đầy đủ, đúng quy định; việc chấm điểm xếp loại hoạt động UBKT được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, hầu hết các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán gửi lên công đoàn cấp trên kịp thời, đúng quy định, phản ánh kịp các hoạt động thu chi tài chính phát sinh trong năm. Công tác quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu  trữ, quản lý theo quy định; hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu.
Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra một số còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: văn bản, tài liệu, công văn đi, đến lưu trữ chưa khoa học,  còn có CĐCS chưa xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT công đoàn nhiệm kỳ theo quy định;chưa xây dựng và ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; hiện tượng hóa đơn, chứng từ thanh toán ghi tên chuyên môn còn xảy ra phổ biến, xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn còn chưa sát với thực tế.
Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị được kiểm tra và yêu cầu chỉnh sửa bổ sung. Các CĐCS đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đánh giá và hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Thanh Hương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 8
  • 2
  • 8
  • 9
  • 2
  • 1
  • 3
lên đầu trang