Thứ hai, 25/09/2023 | 09:57

Thứ hai, 25/09/2023 | 09:57

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 11:06 ngày 14/08/2022

2 chính sách về lao động, công chức thay đổi từ tháng 9.2022

Từ tháng 9.2022, thời giờ làm việc của người lao động vận hành công trình khí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương sẽ được thay đổi...
Thời giờ làm việc của người lao động vận hành công trình khí tối đa 12 giờ/ngày
Đây là nội dung tại Thông tư 12/2022/TT-BCT ngày 25.7.2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí (có hiệu lực từ ngày 9.9.2022).
Theo đó, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể như sau:
Ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày.
Phiên làm việc tối đa là 7 ngày.
Bên cạnh đó, quy định làm thêm giờ đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí như sau:
Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BCT.
Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm.
Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.
Danh mục vị trí công chức công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư có vị trí công tác sau đây phải thực hiện định kỳ chuyển đổi: Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài;
Thẩm định dự án; Đấu thầu và quản lý đấu thầu; Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; Quản lý quy hoạch; Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế;
Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 3 năm đến 5 năm.
Nội dung trên được quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương (có hiệu lực từ ngày 30.9.2022).
Minh Hương (Laodong.vn)

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 5
  • 3
  • 1
lên đầu trang