Thứ ba, 31/01/2023 | 14:25

Thứ ba, 31/01/2023 | 14:25

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:00 ngày 10/10/2022

Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022

1. Hướng dẫn Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 (bản word): xem TẠI ĐÂY
2. Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 (bản pdf): xem TẠI ĐÂY
3. Mẫu 1: BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022: xem TẠI ĐÂY
4. Mẫu 2: BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022: xem TẠI ĐÂY

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 9
  • 4
lên đầu trang