Thứ tư, 29/05/2024 | 07:12

Thứ tư, 29/05/2024 | 07:12

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:07 ngày 15/03/2023

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN (1993 - 2023)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn gắn với quá trình đổi mới hoạt động của ngành Ngân hàng, được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và sự chấp thuận của Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (nay là Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Công đoàn NHVN được thành lập thống nhất từ trung ương đến địa phương theo Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 01/4/1993 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Sự ra đời của Công đoàn NHVN là tất yếu khách quan, phù hợp với giai đoạn phát triển của hệ thống ngân hàng. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển của Ngành, cần có một tổ chức công đoàn của đoàn viên, lao động toàn Ngành để vừa giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với đoàn viên, lao động, vừa thực hiện nhiệm vụ phối hợp với chuyên môn đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CNVCLĐ, đồng thời cũng phù hợp với tâm t­ư, nguyện vọng, tình cảm đã có từ lâu của hàng vạn lao động trong ngành Ngân hàng.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, Công đoàn NHVN đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN (01/4/1993 – 01/4/2023)  để các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong Ngành tham khảo.
Chi tiết Đề cương xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 8
  • 1
  • 8
lên đầu trang