Thứ tư, 21/02/2024 | 08:59

Thứ tư, 21/02/2024 | 08:59

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 13:17 ngày 22/02/2023

Tổng kết 10 năm thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội

Ngày 08/2/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch số 288/KH-TLĐ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Căn cứ nội dung tại Kế hoạch, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam căn cứ đề cương, xây dựng báo cáo và gửi về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 07/4/2023 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Văn bản số 04/CĐNH ngày 06/01/2015 của CĐNHVN xem tại đây
Kế hoạch số 288/KH-TLĐ ngày 08/02/2023 của TLĐLĐVN xem tại đây
Ban CSPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  • 2
  • 0
  • 5
  • 0
lên đầu trang