Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:43

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:43

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 09:09 ngày 24/03/2023

Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 06/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023-2027 (văn bản số 06/CTPH-NHNN-HLHPNVN).
Chương trình phối hợp được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Ngân hàng và tăng cường năng lực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện hoạt động tài chính vi mô.
Chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng các nội dung, kế hoạch thực hiện hàng năm như: Phối hợp triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đồi với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ nhằm góp phần hạn chế tín dụng đen; Nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai Bên, công tác an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.
Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao làm đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Ngành tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Công đoàn NHVN và các Vụ, Cục, đơn vị chức năng liên quan, các tổ chức tín dụng tham gia thực hiện Chương trình phối hợp.
Công đoàn Ngân hàng Việt nam đăng tải toàn văn Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để các đơn vị cập nhật, nghiên cứu và triển khai thực hiện phù hợp./.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Hà Hạnh

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
lên đầu trang