Thứ hai, 15/04/2024 | 21:59

Thứ hai, 15/04/2024 | 21:59

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:09 ngày 29/05/2023

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Ngày 29/5/2023, Công đoàn NHVN ban hành kế hoạch số 684/KH-CĐNH v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT; Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng; Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông; Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về TTATGT.
Các cấp công đoàn trong Ngành căn cứ các nội dung văn bản, triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ.
Kế hoạch số 684/KH-CĐNH, ngày 29/5/2023 xem tại đây
Chi tiết toàn văn Chỉ thị xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 3
  • 6
  • 0
lên đầu trang