Thứ tư, 29/05/2024 | 06:28

Thứ tư, 29/05/2024 | 06:28

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:37 ngày 10/05/2023

Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2023

Ngày 09/5/2023 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành văn bản số 611/HD-CĐNH về việc hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em năm 2023.
Theo đó, các cấp công đoàn thuộc Công đoàn NHVN căn cứ Chủ đề, Thông điệp truyền thông và các văn bản, tài liệu liên quan, phối hợp với Ban VSTBPN cùng cấp tuyên truyền vận động, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2023. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn NHVN trong báo cáo công tác nữ công công đoàn.
Chi tiết văn bản số 611/HD-CĐNH xem tại đây
Tải bản word tại đây
BNC


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 5
  • 9
  • 3
lên đầu trang