Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:09

Tin tổng hợp

Chi bộ Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Lai Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ

21/06/2023

Sáng ngày 21/6/2023, Chi bộ NHNN CN tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 21/6/2023, Chi bộ NHNN CN tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đ/c Nguyễn Văn Luận, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thuận, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đ/c Nguyễn Văn Luận, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc
Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ NHNN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu khóa IV giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh luôn bám sát các mục tiêu phương hướng mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ NHNN nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực: Từ năm 2020-2023, NHNN Chi nhánh được Thống đốc NHNN công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Chi bộ NHNN chi nhánh tỉnh được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tập thể Chi bộ NHNN được Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 tập thể phòng và 1 cá nhân được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen, 03 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen và 06 lượt tập thể, 14 cá nhân được Giám đốc Chi nhánh tặng Giấy khen; 100% Đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;…
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh cũng đề ra 06 nhóm  nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cụ thể: (i) tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tại địa phương; (ii) tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (iii) thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của ngành về công tác cán bộ; (iv) tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc các quy định, quyết định, thông báo, kết luận, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; (v) tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới Công chức và người lao động trong Chi nhánh đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; (vi) tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, cơ sở vật chất để các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoạt động có hiệu quả.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luận  tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời chỉ đạo toàn thể cấp ủy, Chi bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm; bám sát các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ NHNN nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phạm Lan PhươngTin cùng chuyên mục