Thứ tư, 21/02/2024 | 07:48

Thứ tư, 21/02/2024 | 07:48

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 12:35 ngày 13/11/2023

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-TLĐ ngày 08/11/2023 về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”, ngày 10/11/2023 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) ban hành văn bản số 1100/CĐNH gửi các cấp công đoàn trong Ngành triển khai thực hiện.   
Theo đó, các cấp công đoàn có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, người lao động để hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch 377/KH-TLĐ; lựa chọn nội dung, hình thức phát động thi đua, lồng ghép tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp phù hợp thực tế, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.  
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi về nội dung, hình thức tổ chức; thời gian, cách thức tham dự Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” để đoàn viên, người lao động hiểu biết hơn về lịch sự phát triển của tổ chức gắn với các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trong đợt sinh hoạt chính trị cao điểm này.
- Cuộc thi được tổ chức tại: https://congdoanvietnam.org
- Về thời gian, Cuộc thi được tổ chức thành 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 với tên gọi “Gửi niềm tin” được diễn ra trong 03 tuần;
+ Giai đoạn 2 với tên gọi “Trao kỳ vọng” được diễn ra trong 02 tuần.
- Thông điệp của Cuộc thi là "Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam".  
- Chỉ tiêu phấn đấu của Cuộc thi: 20% trở lên đoàn viên công đoàn và 100% cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Cuộc thi.
Chi tiết văn bản số 1100/CĐNH ngày 10/11/2023 xem tại đây
Chi tiết kế hoạch số 377/KH-TLĐ ngày 10/11/2023 và phụ lục kèm theo xem tại đây


Ban TG-NC

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  • 1
  • 4
  • 2
  • 0
lên đầu trang