Thứ tư, 21/02/2024 | 09:18

Thứ tư, 21/02/2024 | 09:18

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:15 ngày 11/11/2023

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-TLĐ, ngày 18/10/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 10/11/2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền tới các cấp công đoàn trong Ngành.
Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam để tổ chức thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng, với các hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền mạnh ở cơ sở, đảm bảo nội dung tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa, đảm bảo thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn, thiết thực, tránh lãng phí.
Căn cứ nội dung văn bản, các cấp công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực, sâu rộng trong CNVCLĐ, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word và phụ lục xem tại đây
Ban TG-NC

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  • 2
  • 2
  • 6
  • 2
lên đầu trang