Thứ hai, 25/09/2023 | 09:59

Thứ hai, 25/09/2023 | 09:59

Văn bản hướng dẫn sơ kết giữa nhiệm kỳ

Cập nhật lúc 15:46 ngày 10/02/2020

Văn bản hướng dẫn sơ kết giữa nhiệm kỳ

1. Hướng dẫn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xem TẠI ĐÂY.
2. Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xem TẠI ĐÂY.
3. Biểu sơ kết giữa nhiệm kỳ xem TẠI ĐÂY.
4. Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 xem TẠI ĐÂY.
CĐNHVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 5
  • 5
  • 8
lên đầu trang