STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 621 /HD - CĐNH HD về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 20/10/2021
Xem online
2 621 /HD - CĐNH HD về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (bản word) 20/10/2021
Xem online
3 615/CĐNH Hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 15/10/2021
Xem online
4 TL Mẫu 1 - Báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn năm 2021 (kèm CV 615/CĐNHV) 15/10/2021
Xem online
5 TL Mẫu 2 - Báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động công đoàn năm 2021 (kèm CV 615/CĐNH) 15/10/2021
Xem online
6 615/CĐNH Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 (bản word) 15/10/2021
Xem online
7 602/CĐNH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 11/10/2021
Xem online
8 602/CĐNH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (bản word) 11/10/2021
Xem online
9 590/KH - CĐNH KH tổ chức phong trào thi đua “CBCCVC và người lao động ngành Ngân hàng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (bản word) 28/09/2021
Xem online
10 590/KH – CĐNH "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19" 28/09/2021
Xem online
11 578/CĐNH Khảo sát hiện trạng nữ giới trong ngành Ngân hàng 16/09/2021
Xem online
12 TL File khảo sát nhân sự 16/09/2021
Xem online
13 568/CĐNH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 10/09/2021
Xem online
14 557/CĐNH Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 27/08/2021
Xem online
15 546/CĐNH Tham gia cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 09/08/2021
Xem online