STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 393/CĐNH Thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 22/06/2022
Xem online
2 TL BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁP VỀ LUẠT CÔNG ĐOÀN 2012 15/06/2022
Xem online
3 TL CÂU HỎI TÌM HIỂU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 15/06/2022
Xem online
4 TL TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII 15/06/2022
Xem online
5 TL BỘ CÂU HỎI VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 15/06/2022
Xem online
6 370/HD-CĐNH Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 08/06/2022
Xem online
7 361/HD-CĐNH Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 03/06/2022
Xem online
8 361/HD-CĐNH Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (bản word) 03/06/2022
Xem online
9 334/CĐNH Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân 2022 23/05/2022
Xem online
10 316/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến "Cán bộ công đoàn ngân hàng hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập " 16/05/2022
Xem online
11 TL DANH SÁCH THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 16/05/2022
Xem online
12 TL HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 16/05/2022
Xem online
13 TL Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán tài chính công đoàn 16/05/2022
Xem online
14 313/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2019 - 2022 13/05/2022
Xem online
15 313/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2019 - 2022 (bản word) 13/05/2022
Xem online