STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 248/QĐ-CQCĐ Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 07/11/2018
Xem online
2 2221/HD - TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 2019 07/11/2018
Xem online
3 HD Hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn” (kèm theo Hướng dẫn số 2221/HD-TLĐ ngày 7/11/2018) 07/11/2018
Xem online
4 HD Hướng dẫn mô hình "Lễ cưới tập thể" cho công nhân lao động (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
5 HD Hướng dẫn mô hình "Trại hè cho con công nhân, viên chức, lao động" (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
6 250/QĐ-CĐNH Quyết định thành lập Cụm thi đua Khối Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Thành phố 07/11/2018
Xem online
7 660/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06/11/2018
Xem online
8 644/CĐNH CV v/v báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 27/10/2018
Xem online
9 242/QĐ-CĐNH Quy chế khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 22/10/2018
Xem online
10 628 /CĐNH Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ đối với công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 18/10/2018
Xem online
11 146/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT 17/10/2018
Xem online
12 17/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp 17/10/2018
Xem online
13 143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018
Xem online
14 GT Giới thiệu Luật Tố cáo 2018 02/10/2018
Xem online
15 219/QĐ-CĐNH QĐ v/v khen thưởng các VĐV đạt giải hội thao khối Công đoàn NHNN 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, năm 2018 27/09/2018
Xem online