STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 148/CĐNH Tuyên truyền nội dung “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” 08/03/2019
Xem online
2 44/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019
Xem online
3 11/QĐ-HHNH "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" 25/02/2019
Xem online
4 TL Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 25/02/2019
Xem online
5 61/CĐNH CV v/v thực hiện kiểm tra đồng cấp tài chính công đoàn . 22/02/2019
Xem online
6 61 /CĐNH CV v/v thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn (bản word) 22/02/2019
Xem online
7 60 /HD - CĐNH Hướng dẫn phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 21/02/2019
Xem online
8 54/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng NHNN VN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng 18/02/2019
Xem online
9 45/CĐNH Phát động thi đua trong CNVC, LĐ ngành Ngân hàng năm 2019 15/02/2019
Xem online
10 26/CĐNH Hướng dẫn chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019 18/01/2019
Xem online
11 30/HD-CĐNH Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 18/01/2019
Xem online
12 27-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 10/01/2019
Xem online
13 08 /HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2019 07/01/2019
Xem online
14 747/HD - CĐNH Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2019 24/12/2018
Xem online
15 286/QĐ-CĐNH Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 12/12/2018
Xem online