STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 09/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 12/01/2023
Xem online
2 09/HD-CĐNH Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 (bản word) 12/01/2023
Xem online
3 07/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng Công nhân năm 2023 10/01/2023
Xem online
4 06/NQ-CP Nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội 10/01/2023
Xem online
5 03/CĐNH Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và các lễ hội Xuân 05/01/2023
Xem online
6 757/CĐNH Tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 13/12/2022
Xem online
7 822/QĐ-CĐNH Quyết định v/v trao giải cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội 12/12/2022
Xem online
8 5692/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp 08/12/2022
Xem online
9 733/TB-CĐNH Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 24/11/2022
Xem online
10 808/QĐ-CĐNH Quyết định v.v phê duyệt giá thời điểm đấu giá, thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 22/11/2022
Xem online
11 TL Biên bản họp v.v xác định giá thời điểm đấu giá và thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết của trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 21/11/2022
Xem online
12 5346/CTPH-TLĐLĐVN-HLHPNVN Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2022 - 2027 07/11/2022
Xem online
13 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
14 67 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
15 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN (1993 - 2023) 01/11/2022
Xem online