STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
2 TL Mẫu Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
3 TL Mẫu Danh sách nạp mới đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
4 144/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh công nhân viên chức, người lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 – 2018. 08/03/2019
Xem online
5 146/CĐNH CV v/v lựa chọn đại biểu tôn vinh tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 – 2018. 08/03/2019
Xem online
6 148/CĐNH Tuyên truyền nội dung “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” 08/03/2019
Xem online
7 44/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019
Xem online
8 11/QĐ-HHNH "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" 25/02/2019
Xem online
9 TL Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 25/02/2019
Xem online
10 61/CĐNH CV v/v thực hiện kiểm tra đồng cấp tài chính công đoàn . 22/02/2019
Xem online
11 61 /CĐNH CV v/v thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn (bản word) 22/02/2019
Xem online
12 60 /HD - CĐNH Hướng dẫn phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 21/02/2019
Xem online
13 54/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng NHNN VN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng 18/02/2019
Xem online
14 45/CĐNH Phát động thi đua trong CNVC, LĐ ngành Ngân hàng năm 2019 15/02/2019
Xem online
15 26/CĐNH Hướng dẫn chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019 18/01/2019
Xem online