STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 266/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 26/10/2022
Xem online
2 7470/NHNN-TCCB HD triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 25/10/2022
Xem online
3 5246/TLĐ-TC V/v hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí chi hoạt động trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 24/10/2022
Xem online
4 3992/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 14/10/2022
Xem online
5 65/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 10/10/2022
Xem online
6 3917/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 03/10/2022
Xem online
7 538/KH-CĐNH Kế hoạch và điều lệ hội thao 3 miền Khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 03 khu vực Bắc - Trung - Nam 30/09/2022
Xem online
8 528/CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026 26/09/2022
Xem online
9 528 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 (bản word) 26/09/2022
Xem online
10 TL Mẫu kèm Hướng dẫn 528 /HD-CĐNH 26/09/2022
Xem online
11 516/CĐNH Triển khai kết luận hội nghị lần thứ XI BCH TLĐLĐVN khóa XII về tiếp tục thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH 15/09/2022
Xem online
12 514/CĐNH V/v triển khai Hướng dẫn số 63/HD-TLĐ ngày 12/9/2022 của TLĐLĐVN. 14/09/2022
Xem online
13 510/CĐNH V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 12/09/2022
Xem online
14 TL Mẫu bảng số liệu phục vụ Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (bản Excel) 07/09/2022
Xem online
15 TL Mẫu bảng số liệu phục vụ Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Công đoàn cơ sở (bản Excel) 07/09/2022
Xem online