STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL BM 01 ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 14/04/2023
Xem online
2 TL DANH SÁCH HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN 14/04/2023
Xem online
3 383/CĐNH Hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN 14/04/2023
Xem online
4 TL Đề cương định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN 13/04/2023
Xem online
5 379/CĐNH Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 13/04/2023
Xem online
6 TL Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) 03/04/2023
Xem online
7 310/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 03/04/2023
Xem online
8 TL Phiếu đăng ký cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII CĐVN 03/04/2023
Xem online
9 TL Thể lệ Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 03/04/2023
Xem online
10 1088/LĐTBXH-TE Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 28/03/2023
Xem online
11 264/CĐNH Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 09/03/2023
Xem online
12 06/CTPH-NHNN-HLHPNVN Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023-2027 06/03/2023
Xem online
13 252/2023/TB-CĐNH Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/02/2023
Xem online
14 60/HD-CĐNH Hướng dẫn tổ chức tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn 23/02/2023
Xem online
15 43/QĐ-CĐNH Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại VP đại diện KV miền Trung và Tây Nguyên của CĐNHVN 21/02/2023
Xem online