STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 175/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua chuyên đề "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" của CĐNHVN cho 06 tập thể thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 15/07/2019
Xem online
2 176/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" cho 58 tập thể và 163 cá nhân thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN 15/07/2019
Xem online
3 558/CĐNH Tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 12/07/2019
Xem online
4 TL Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 12/07/2019
Xem online
5 145/QĐ-CĐNH Quyết định v/v khen thưởng CBCCVC và NLĐ đạt giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" 10/07/2019
Xem online
6 126-TB/TLĐ Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN 02/07/2019
Xem online
7 517/CĐNH Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 24/06/2019
Xem online
8 493/CĐNH Quy định luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp 13/06/2019
Xem online
9 427/CĐNH Triệu tập đại biểu tại Hội nghị biểu dương CNVCLĐ, điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 -2019 07/06/2019
Xem online
10 428/CĐNH Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 07/06/2019
Xem online
11 428/CĐNH Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 (bản word) 07/06/2019
Xem online
12 97-HD/BTGTW Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 06/06/2019
Xem online
13 410/CĐNH Đẩy mạnh truyền thông hoạt động công đoàn năm 2019 29/05/2019
Xem online
14 405/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp công đoàn và người lao động”. 28/05/2019
Xem online
15 PL Bản đăng ký dự thi cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" 28/05/2019
Xem online