STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 360/CĐNH Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 13/05/2019
Xem online
2 Dự thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 13/05/2019
Xem online
3 352/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017 - 2019 09/05/2019
Xem online
4 PL Phụ lục 1 - Về việc đề nghị biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019 09/05/2019
Xem online
5 PL PL2 - Mẫu danh sách và báo cáo tóm tắt thành tích HSSV đề nghị biểu dương, khen thưởng 09/05/2019
Xem online
6 295/HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2019 17/04/2019
Xem online
7 295 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 (bản word) 17/04/2019
Xem online
8 678/QĐ-TLĐ Quy chế trao tặng Giải thưởng "Nguyễn Văn Linh" 16/04/2019
Xem online
9 276 /HD-CĐNH HD KH thực hiện công tác PC tham nhũng, lãng phí năm 2019 và triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 08/04/2019
Xem online
10 TL Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” 02/04/2019
Xem online
11 271/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”. 01/04/2019
Xem online
12 166/CĐNH Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019 (giải Búa liềm vàng) 18/03/2019
Xem online
13 158/CĐNH Đăng ký nhu cầu mua tem và bìa tem kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN 14/03/2019
Xem online
14 143 Tài liệu đổi thẻ đoàn viên 08/03/2019
Xem online
15 149/KH-CĐNH Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online