STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 DS Danh sách bốc thăm, xếp cặp thi đấu Giải cờ Vua Cúp Kim Đồng – Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III, năm 2019 21/08/2019
Xem online
2 630/TB-CĐNH Thông báo về việc tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, người lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2019 13/08/2019
Xem online
3 603/KH-CĐNH Kế hoạch và Điều lệ giải cờ vua Công đoàn NHVN lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 31/07/2019
Xem online
4 603/KH-CĐNH Kế hoạch và Điều lệ giải cờ vua Công đoàn NHVN lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 (bản word) 31/07/2019
Xem online
5 600/KH-CĐNH Kế hoạch vận động ủng hộ các hoạt động An sinh - xã hội của hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2019 30/07/2019
Xem online
6 155/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 21 tập thể thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
7 156/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng VN cho 25 tập thể và 244 cá nhân thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
8 157/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 19 tập thể thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
9 158/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 24 tập thể và 155 cá nhân thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
10 159/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 10 tập thể thuộc Công đoàn BIDV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
11 160/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 28 tập thể và 139 cá nhân thuộc Công đoàn BIDV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
12 161/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 15 tập thể thuộc Công đoàn Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
13 162/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 15 tập thể và 110 cá nhân thuộc Công đoàn Vietcombank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
14 163/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 07 tập thể thuộc Công đoàn Ngân hàng CSXH đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
15 164/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 10 tập thể và 108 cá nhân thuộc Công đoàn Ngân hàng CSXH đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online