STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1100/CĐNH Triển khai Kế hoạch 377/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 10/11/2023
Xem online
2 1101/CĐNH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 10/11/2023
Xem online
3 TL Phụ lục giải thích chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 10/11/2023
Xem online
4 1102/CĐNH Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 10/11/2023
Xem online
5 1102/CĐNH Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 (bản word) 10/11/2023
Xem online
6 377/KH-TLĐ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” 08/11/2023
Xem online
7 1080/CĐNH Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 27/10/2023
Xem online
8 1080/HD-CĐNH Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (bản word) 27/10/2023
Xem online
9 TL MẪU SỐ 1-VP-CĐCTTTCS 27/10/2023
Xem online
10 TL MẪU SỐ 2-VP-CĐCS 27/10/2023
Xem online
11 TL Chương trình hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triên khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn NHVN 23/10/2023
Xem online
12 TL Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 23/10/2023
Xem online
13 1074/TTr-CĐNH Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn NHVN nhiệm kỳ 2023 - 2028 23/10/2023
Xem online
14 TL Văn kiện Đại hội VII Công đoàn NHVN 23/10/2023
Xem online
15 1072/HD-CĐNH Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024 20/10/2023
Xem online