STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 354/CĐNH Kế hoạch 354/CĐNH thực hiện Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023" 26/03/2020
Xem online
2 126/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 25/03/2020
Xem online
3 350/CĐNH CV 350/CĐNH về xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền ĐH đảng các cấp và ĐH XIII của Đảng 24/03/2020
Xem online
4 171/HD-TG Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 20/03/2020
Xem online
5 337/CĐNH CV 337/CĐNH phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 18/03/2020
Xem online
6 334 /CĐNH V/v tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; Kế hoạch số 18/KH-TLĐ và Kế hoạch số 48/KH-TLĐ 17/03/2020
Xem online
7 336/HD-CDNH Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 17/03/2020
Xem online
8 336/HD-CDNH Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (bản word) 17/03/2020
Xem online
9 01/2020/TT-NHNN Thông tư 01 quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhăm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19 13/03/2020
Xem online
10 326/CĐNH Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19 (bản word) 12/03/2020
Xem online
11 326/CĐNH Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19 12/03/2020
Xem online
12 319/CĐNH Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (bản word) 11/03/2020
Xem online
13 319/CĐNH Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 11/03/2020
Xem online
14 89/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 10/03/2020
Xem online
15 318/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2020 10/03/2020
Xem online