STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1073/HD-CĐNH Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2024 20/10/2023
Xem online
2 1069/CĐNH Theo dõi livestream Hội thảo quốc tế và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 16/10/2023
Xem online
3 8086/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024 10/10/2023
Xem online
4 95/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 10/10/2023
Xem online
5 1050/CĐNH Tham gia cuộc thi trực tuyến "CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc" 06/10/2023
Xem online
6 1041/KH-CĐNH Kế hoạch hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn NHVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028 30/09/2023
Xem online
7 362/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" 28/09/2023
Xem online
8 4076/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 27/09/2023
Xem online
9 415/KH-UBATGTQG Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2023 26/09/2023
Xem online
10 1012/CĐNH Triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về Giáo dục nghề nghiệp 29/08/2023
Xem online
11 1008/CCNH Tham gia cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu luật phòng, chống ma túy (file doc) 21/08/2023
Xem online
12 349/KH-TLĐ Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 15/08/2023
Xem online
13 1000/CĐNH Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo báo của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 15/08/2023
Xem online
14 348/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy 15/08/2023
Xem online
15 TL Danh sách phát quà Đại hội TDTT 01/08/2023
Xem online