STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 692/CĐNH Thực hiện Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐVN v/v Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 17/09/2019
Xem online
2 TL Mẫu báo cáo số liệu và đăng ký mua sổ tay Công tác nữ công năm 2020 16/09/2019
Xem online
3 679/CĐNH Đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động - năm 2019" 10/09/2019
Xem online
4 QC Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, năm 2019" 10/09/2019
Xem online
5 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
Xem online
6 DS Danh sách bốc thăm, xếp cặp thi đấu Giải cờ Vua Cúp Kim Đồng – Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III, năm 2019 21/08/2019
Xem online
7 630/TB-CĐNH Thông báo về việc tổ chức Hội nghị biểu dương đoàn viên, người lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2019 13/08/2019
Xem online
8 603/KH-CĐNH Kế hoạch và Điều lệ giải cờ vua Công đoàn NHVN lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 31/07/2019
Xem online
9 603/KH-CĐNH Kế hoạch và Điều lệ giải cờ vua Công đoàn NHVN lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 (bản word) 31/07/2019
Xem online
10 600/KH-CĐNH Kế hoạch vận động ủng hộ các hoạt động An sinh - xã hội của hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2019 30/07/2019
Xem online
11 155/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 21 tập thể thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
12 156/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng VN cho 25 tập thể và 244 cá nhân thuộc Công đoàn Agribank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
13 157/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 19 tập thể thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
14 158/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Ngân hàng VN cho 24 tập thể và 155 cá nhân thuộc Công đoàn Vietinbank đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online
15 159/QĐ-CĐNH QĐ v/v tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng VN cho 10 tập thể thuộc Công đoàn BIDV đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 15/07/2019
Xem online