STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 930/CĐNH Triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình “Muôn nẻo yêu thương” (bản word) 21/07/2023
Xem online
2 917/CĐNH Phối hợp một số nội dung tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 14/07/2023
Xem online
3 TL Phụ lục 1 (kèm văn bản số 917/CĐNH) 14/07/2023
Xem online
4 TL Phụ lục 2 (kèm theo văn bản số 917/CĐNH ) 14/07/2023
Xem online
5 85/HD-TLĐ Hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo của BCH TLĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 13/07/2023
Xem online
6 865/CĐNH Đăng ký thêm VĐV tham gia Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 07/07/2023
Xem online
7 760/CĐNH Tuyên truyền hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII 28/06/2023
Xem online
8 TL Tài liệu phục vụ tuyên truyền hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 28/06/2023
Xem online
9 6915/CTPH-TLĐ-TTXVN Chương trình phối hợp tyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giữa TLĐLĐVN và TTXVN giai đoạn 2023 - 2028 28/06/2023
Xem online
10 690/CĐNH V/v tiếp tục thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 31/05/2023
Xem online
11 689/CĐNH Hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội VII Công đoàn NHVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028 30/05/2023
Xem online
12 684/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 29/05/2023
Xem online
13 86/HD-TLĐ Hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Hướng dẫn số 22/HD-TLĐ ngày 29/4/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 29/05/2023
Xem online
14 688 /ĐL-CĐNH Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 29/05/2023
Xem online
15 688 /ĐL-CĐNH Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023 (bản word) 29/05/2023
Xem online