Thứ tư, 22/05/2019 | 23:00

Thứ tư, 22/05/2019 | 23:00

Tin hoạt động ngân hàng

Hoạt động ngân hàng chuyển biến tích cực

Sáng nay, Quốc hội đã họp tại Hội trường nghe Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 8
  • 4
  • 2
  • 3
lên đầu trang