Thứ tư, 27/03/2019 | 00:11

Thứ tư, 27/03/2019 | 00:11

Tin hoạt động ngân hàng

Đầu tư tín dụng hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong các lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn tín dụng và đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm mở rộng tín dụng hiệu quả đối với lĩnh vực này.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 3
  • 8
  • 1
  • 6
  • 4
  • 5
  • 6
lên đầu trang