Thứ hai, 15/04/2024 | 23:24

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:24

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:46 ngày 27/10/2023

Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ngày 27/10/2023, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 1080/CĐNH về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Đề nghị các đơn vị bám sát định hướng nội dung theo Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2023 (văn bản số 23/CĐNH ngày 02/02/2023), từ thực tiễn hoạt động công đoàn trong năm qua, báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2023; nêu rõ những kết quả chủ yếu, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, làm nổi bật các kết quả hoạt động công đoàn trên từng lĩnh vực liên quan.
Do yêu cầu về thời hạn gửi báo cáo theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN và thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHVN lần thứ 02, khóa VII, đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và biểu thống kê (bản Word) về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 13/11/2023 theo địa chỉ Email: vanphongcdnh@gmail.com để tổng hợp. Báo cáo hoàn thiện chính thức, các đơn vị gửi bản Scan về địa chỉ Email như trên.
Chi tiết hướng dẫn số 1080/CĐNH xem tại đây
Bản word xem tại đây
Bảng số liệu thống kê dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mẫu 1 – VP – CĐCTTTCS xem tại đây
Bảng số liệu thống kê dành cho công đoàn cơ sở: Mẫu 2 – VP – CĐCS xem tại đây
VP CĐNHVN


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
lên đầu trang