Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:28

Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:28

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 08:46 ngày 17/05/2024

Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/5/2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ và Quyết định số 1014/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn.
Đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện.
Chi tiết Quyết định số 933/QĐ-TLĐ xem tại đây
VP CĐNHVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 9
  • 2
  • 1
  • 9
lên đầu trang