Thứ ba, 16/04/2024 | 00:00

Thứ ba, 16/04/2024 | 00:00

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:41 ngày 24/01/2024

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Thực hiện Công văn số 06/HD-TLĐ ngày 17/01/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, Công đoàn NHVN đã ban hành văn bản số 23/HD-CĐNH ngày 24/01/2024 hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2024.
Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của hệ thống, đơn vị và trên địa bàn, tuyên truyền hiệu quả tới đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 
Chi tiết văn bản xem tại đây
                                                                                                                   KD


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 3
  • 6
  • 9
lên đầu trang