Thứ ba, 16/04/2024 | 00:04

Thứ ba, 16/04/2024 | 00:04

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 11:37 ngày 06/02/2024

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 2/2/2024, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 37/CTr-CĐNH v/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 
Văn bản nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong hệ thống công đoàn, gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN phát động; đồng thời tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Chỉ thị.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Góp phần làm giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông tại các khu đô thị, khu công nghiệp, nơi tập trung đông ĐVNLĐ.
Các cấp công đoàn trong Ngành căn cứ nội dung văn bản, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Công đoàn NHVN; căn cứ điều kiện thực tế của hệ thống, đơn vị mình để triển khai các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sinh động, thu hút sự quan tâm của đông đảo ĐVNLĐ. Vận động cán bộ, ĐVNLĐ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện kịp thời, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm TTATGT.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word xem tại đây
BTG-NC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
lên đầu trang