Thứ tư, 29/05/2024 | 06:49

Thứ tư, 29/05/2024 | 06:49

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:20 ngày 15/04/2024

Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống, cụ thể như sau:
- Đối tượng dự thi: Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
- Nội dung, hình thức, thời gian:
Nội dung Cuộc thi: Tập trung tìm hiểu các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác An toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản, tài liệu đã được ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn laodongcongdoan.vn 
Thời gian:
- Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 15/4/2024
- Thời gian kết thúc Cuộc thi: 0h00 ngày 15/5/2024
- Thời gian trao giải dự kiến: Từ tuần thứ ba của tháng 5/2024
Chi tiết tại Kế hoạch 51/KH – TLĐ ngày 08/4/2024 xem tại đây
Bộ câu hỏi xem tại đây
Ban CSPL - QHLĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 7
  • 1
  • 5
lên đầu trang