Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:00

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:00

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:19 ngày 06/05/2024

Cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"

Ngày 23/4/2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 60/KH-TLĐ v/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động". Theo đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành văn bản tới các cấp công đoàn trong Ngành hướng dẫn đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi.
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, các cấp công đoàn đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”. Cuộc thi được tổ chức 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: được tổ chức trong 3 tuần, từ ngày 10/5 đến ngày 02/6/2024. Hình thức thi trắc nghiệm trên Cổng thi trực tuyến: https://tracnghiemdh13.congdoanvietnam.org/

Giai đoạn 2: thi sáng tạo video clip tiểu phẩm hoặc thuyết trình. Thời gian nhận bài thi, mở bình chọn trong tháng 6/2024, trên Cổng thi trực tuyến: https://binhchondh13.congdoanvietnam.org. 

Theo đó, các CĐCS, công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc CĐNHVN có video clip dự thi, gửi về Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐNHVN theo email: tuyengiaocdnhvn@gmail.com trước ngày 25/5/2024, để CĐNHVN tổng hợp, lựa chọn gửi dự thi Tổng LĐLĐ Việt Nam theo đúng tiến độ của cuộc thi. 

Chi tiết nội dung cuộc thi, đối tượng tham gia, thời gian, cách thức tham gia, cơ cấu giải thưởng thực hiện theo Thể lệ của cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành, được đăng tải trên website Công đoàn NHVN, xem tại đây

Ban TG-NC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6
  • 0
lên đầu trang