Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:15

Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:15

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:50 ngày 20/05/2024

Hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện công văn số 1261/TLĐ-VP ngày 17/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024, để phục vụ công tác sơ kết hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 và xây dựng các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) lần thứ Ba, khóa VII, ngày 20/5/2024, Công đoàn NHVN ban hành hướng dẫn số 276/CĐNHV v/v thực hiện sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đề nghị các đơn vị báo cáo ngắn gọn, có số liệu minh chứng cụ thể, tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn trong 6 tháng đầu năm của đơn vị; nêu rõ những kết quả chủ yếu, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm; những kiến nghị đề xuất với Công đoàn NHVN.
Chi tiết hướng dẫn xem tại đây
Bản word xem tại đây
Mẫu số liệu báo cáo xem tại đây
VP CĐNHVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 8
  • 2
  • 8
  • 9
lên đầu trang