Thứ hai, 15/04/2024 | 21:55

Thứ hai, 15/04/2024 | 21:55

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 10:09 ngày 13/10/2016

Xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật số 09/2012/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP (Nghị định 176) ngày 14/11/2013 “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, trong đó có các điều khoản cụ thể về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sau đây xin giới thiệu một số điều khoản liên quan để cán bộ, đoàn viên, người lao động biết:

* Tại Điều 23, Nghị định 176 “Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá”:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

b) Bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá;

b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá trong cơ sở của mình;

c) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

a) Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;

c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát;

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

* Tại Điều 27, Nghị định 176 “Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khuyến khích, vận động người khác sử dụng thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em;

b) Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá;

c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ....

 

 Nguyễn Thị Thái

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 1
  • 0
  • 5
lên đầu trang