Thứ sáu, 28/02/2020 | 19:49

Thứ sáu, 28/02/2020 | 19:49

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 08:22 ngày 15/05/2018

Kiểm tra tài chính đồng cấp tại Cơ quan Công đoàn NHVN

Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của UBKT Công đoàn NHVN, trong các ngày 23, 24 và 26, 27/4/2018 tại Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2017.
Đoàn kiểm tra do đ/c Nguyễn Khánh Chi - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ủy viên UBKT, cán bộ chuyên trách tại Văn phòng UBKT Công đoàn NHVN. Về phía Cơ quan Công đoàn NHVN, có đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan, các đ/c Phó Chủ tịch cùng đại diện lãnh đạo các Ban tại Cơ quan Công đoàn NHVN.
Sau 4 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Đoàn đã thực hiện kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2017 tại Cơ quan Công đoàn NHVN; công tác chỉ đạo triển khai của Thường trực BTV Công đoàn NHVN đối với công đoàn các cấp trong hệ thống về công tác tài chính công đoàn, việc thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung (khu vực sản xuất kinh doanh) qua tài khoản của Tổng Liên đoàn mở tại VietinBank; việc thực hiện phân cấp thu, phân phối và sử dụng tài công đoàn; việc lập và giao dự toán, quyết toán đối với công đoàn các cấp; kết quả thu, chi tài chính công đoàn năm 2017 ở từng cấp công đoàn; việc chi tiêu tài chính công đoàn (trong đó đánh giá tình hình thực hiện chi tiêu tài chính; công tác hạch toán, kế toán; kết quả thực hiện khoán chi hành chính; việc thực hiện nghĩa vụ trích, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn đối với công đoàn cấp trên; việc cấp trả kinh phí cho công đoàn cấp dưới; một số chỉ tiêu cơ bản khác (như tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản công nợ, đầu tư tài chính ngắn hạn,…); việc huy động, quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội của công đoàn; việc trích lập và hiệu quả sử dụng Quỹ cơ quan; tình hình quản lý và sử dụng công cụ, dụng cụ, tài sản của Cơ quan; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; việc khai thác và sử dụng Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN cũng như việc quản lý, sử dụng nhà đất tại 56-58 Hòa Bình, Đà Lạt, Lâm Đồng,…
Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2017, Công đoàn NHVN đã tiếp nhận và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Việc tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung đã được Công đoàn NHVN triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác chi tiêu tài chính có đầy đủ quy chế, quy định; việc  hạch toán kế toán, tổng hợp báo cáo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Công đoàn NHVN đã áp dụng phần mềm kế toán công đoàn trong công tác kế toán; sổ sách kế toán được mở đầy đủ, rõ ràng, phản ánh các nội dung thu, chi theo quy định; hồ sơ, chứng từ thanh toán đảm bảo đầy đủ, hợp lý. Các khoản chi tiêu lớn đều có đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình dự toán, quyết toán theo quy định. Việc thực hiện điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn đã được quán triệt triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác quản lý và sử dụng các quỹ (TNNH, XHCĐ, quỹ Cơ quan…) có đầy đủ quy chế, việc thu, chi đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng theo quy định. Nhìn chung, công tác an sinh xã hội trong năm 2017 được triển khai thực hiện có hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích, đánh giá và thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà Cơ quan Công đoàn NHVN cần lưu ý rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa, để công tác tài chính của toàn hệ thống Công đoàn NHVN thời gian tới ngày càng hoàn thiện, hiệu quả hơn.
Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt cấp uỷ Đảng, Ban lãnh đạo Cơ quan Công đoàn NHVN tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra; đồng thời quán triệt chỉ đạo các Ban thuộc Cơ quan Công đoàn NHVN trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần tích cực, chủ động hơn nữa, có dự trù chi tiêu sớm, phối hợp chặt chẽ giữa các Ban để tổ chức thực hiện, tránh những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu và báo cáo đoàn kiểm tra kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, đ/c còn lưu ý: UBKT công đoàn các cấp cần chú trọng đẩy mạnh làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT, góp phần vào thành công chung của Công đoàn NHVN.
                                                                                                            Thanh Hương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 4
  • 1
  • 3
  • 6
  • 6
  • 5
lên đầu trang