Chủ nhật, 07/06/2020 | 06:23

Chủ nhật, 07/06/2020 | 06:23

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 13:53 ngày 23/05/2019

Kiểm ta tài chính công đoàn đồng cấp tại Cơ quan Công đoàn NHVN

Từ ngày 13/5 đến 17/5/2019 tại Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra đồng cấp công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2018.
Đoàn kiểm tra do đ/c Lê Thị Quyên - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ủy viên UBKT Công đoàn NHVN.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ những nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2018 tại Cơ quan Công đoàn NHVN, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đối với công tác tài chính công đoàn; việc thực hiện phân cấp thu, phân phối, sử dụng tài chính công đoàn; việc lập và giao dự toán, quyết toán đối với các cấp công đoàn; kết quả thu, chi tài chính công đoàn 2018; đánh giá việc cân đối thu, chi tài chính năm 2018 ở từng cấp công đoàn; việc chi tiêu tài chính công đoàn; công tác hạch toán, kế toán, công tác triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung (khu vực sản xuất kinh doanh); kết quả thực hiện khoán chi hành chính; việc thực hiện nghĩa vụ trích, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn đối với TLĐ và công đoàn cấp trên; việc cấp trả kinh phí cho công đoàn cấp dưới; một số chỉ tiêu cơ bản khác; việc huy động, quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội của công đoàn; việc trích lập và hiệu quả sử dụng quỹ cơ quan; tình hình quản lý và sử dụng công cụ, dụng cụ, tài sản của cơ quan; việc khai thác và sử dụng Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN cũng như các công cụ, tài sản khác…
Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2018 Công đoàn NHVN đã tiếp nhận và triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác tài chính và hoạt động quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Tại Cơ quan Công đoàn NHVN ban hành đầy đủ các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, công cụ…). Công đoàn NHVN đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính năm 2018 đối với cấp trên; việc chi tiêu, sử dụng tài chính công đoàn cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức,…; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp lệ; thanh toán, quyết toán đúng quy trình, thủ tục quy định. Công đoàn NHVN đã sử dụng phần mềm kế toán trong công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; hệ thống sổ sách kế toán được mở đầy đủ theo đúng quy định; chứng từ kế toán được lưu trữ và quản lý khoa học. Công đoàn NHVN đã ban hành đầy đủ các Quy chế quản lý và sử dụng các Quỹ Tình nghĩa Ngân hàng, Quỹ XHTT công đoàn; triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các cấp công đoàn trong công tác hạch toán, báo cáo và phân phối nguồn Quỹ; kết quả thực hiện thu, chi tài chính và các hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2018 được báo cáo công khai đầy đủ tại hội nghị BCH Công đoàn NHVN.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn cũng đã đánh giá và chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà Cơ quan Công đoàn NHVN cần lưu ý chỉnh sửa rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn, để hoạt động tài chính của hệ thống Công đoàn NHVN ngày một tốt và hiệu quả hơn.
Ngày 21/5/2019, Đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn tại Cơ quan Công đoàn NHVN. Tham dự chương trình có đ/c  Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Nguyễn Khánh Chi - Thường trực Ban thường vụ và đại diện lãnh đạo các Ban tại Cơ quan Công đoàn NHVN.
Tại buổi kết luận, đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt cấp uỷ, Ban Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn NHVN tiếp thu những ý kiến nhận xét mà Đoàn kiểm tra đã nêu và quán triệt chỉ đạo các Ban thuộc Cơ quan Công đoàn NHVN phối hợp chặt chẽ và khắc phục chỉnh sửa những thiếu sót còn tồn tại, hạn chế và mong muốn công tác quản lý tài chính công đoàn ngày một tốt hơn thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, hiệu quả; đ/c cũng nhấn mạnh cần chú trọng đẩy mạnh kiểm tra và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn các cấp, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của UBKT, góp phần vào thành công chung của Công đoàn NHVN.
Thanh Hương  
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 0
  • 2
  • 3
  • 6
lên đầu trang