Thứ ba, 31/01/2023 | 14:45

Thứ ba, 31/01/2023 | 14:45

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:29 ngày 15/09/2022

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 09/8/2022, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (Khóa XII) đã ban hành Kết luận số 05/KL-BCH “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước"
Theo đó, Công đoàn NHVN đăng tải toàn văn Kết luận và các Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH, hướng dẫn số 07/HD-TLD ngày 12/6/2022 của TLĐLĐVNvề quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trên website (xem đường links bên dưới).
Đề nghị các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướccăn cứ các nội dung được nêu trong Kết luận số 05/KL-BCH của TLĐLĐVN tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12b/NQ-BCH. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nữ công gắn với lợi ích thiết thực dành cho nữ đoàn viên, người lao động.
Chi tiết VB số 05/KL-BCH xem tại đây
Chi tiết VB số 283/BC-TLĐ xem tại đây
Chi tiết VB số 07 /HD-TLĐ xem tại đây
Chi tiết VB số 516/CĐNH xem tại đây
Chi tiết VB số 217/BC-CĐNH xem tại đây
Hà Hạnh
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
lên đầu trang