Thứ ba, 06/12/2022 | 12:00

Thứ ba, 06/12/2022 | 12:00

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:32 ngày 27/09/2022

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 26/9/2022, Công đoàn NHVN đã ban hành hướng dẫn số 528/HD-CĐNH v/v triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026” (gọi tắt là Quyết định số 2214/QĐ-TTg) trong hệ thống Công đoàn NHVN.
Căn cứ nội dung văn bản, các cấp công đoàn triển khai cụ thể như sau:
- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2214/QĐ-TTg; phối hợp với chuyên môn tổ chức chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn cơ sở thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm và đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở thuộc hệ thống mình, đề nghị Công đoàn NHVN công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2214/QĐ-TTg và thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm, báo cáo, tờ trình đề nghị Công đoàn NHVN công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN căn cứ điều kiện thực tế của hệ thống, đơn vị mình, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Công đoàn NHVN (Ban Tuyên giáo), tel: 024.3851 3169 - máy lẻ 211.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word xem tại đây
Mẫu kèm theo tại đây

NKD
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 9
  • 8
  • 2
  • 0
  • 5
  • 5
  • 0
lên đầu trang