Thứ sáu, 21/02/2020 | 17:31

Thứ sáu, 21/02/2020 | 17:31

Chính sách - xã hội - thi đua

Cập nhật lúc 16:36 ngày 13/09/2019

Công đoàn NHVN tổng kết hoạt động tư vấn pháp luật, giai đoạn 2015 - 2018

Sáng ngày 13/9/2019, tại Hà Nội, Công đoàn NHVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống Công đoàn NHVN, giai đoạn 2015 - 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Quan hệ lao động, Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; đ/c  Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch Thường trực, các đ/c Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Công đoàn NHVN; đại diện Lãnh đạo của 9 Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống Công đoàn NHVN; các đ/c thành viên, cộng tác viên Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn NHVN và các đ/c thành viên Tổ tư vấn pháp luật thuộc các công đoàn cấp trên cơ sở.
Đ/c  Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu đã được nghe tóm tắt kết quả thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật trong hệ thống Công đoàn NHVN, giai đoạn 2015 - 2018. Theo báo cáo, thời gian qua Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn NHVN đã đẩy mạnhcông tác kiện toàn hệ thống tổ chức tư vấn pháp luật, hiện nay có 7/9 công đoàn cấp trên cơ sở có tổ tư vấn pháp luật với tổng số 60 thành viên, 62 cộng tác viên và  hàng trăm tư vấn viên pháp luật tại các công đoàn cơ sở.
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia xây dựng pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, tuyên truyền các văn bản pháp luật để nâng cao hiểu biết cho các cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Ngành thông qua nhiều hình thức: Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Văn phòng, tư vấn qua điện thoại và tư vấn bằng văn bản.
Đ/c Trần Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Quan hệ  lao động, Ban Quan hệ Lao động TLĐ phát biểu tại hội nghị
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm ngày 30/10/2018, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn NHVN đã thực hiện tư vấn pháp luật bằng văn bản cho khoảng gần 150 lượt; Tư vấn thông qua điện thoại khoảng 150 - 200 lượt/năm đối với tập thể và cá nhân; Tư vấn trực tiếp khoảng trên 400 lượt, với nội dung chủ yếu trả lời về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, về vấn đề xử lý kỷ luật lao động đối với đối tượng vi phạm nội quy lao động, luân chuyển cán bộ, đăng ký nội quy lao động, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở và tham gia hoạt động tổ chức công đoàn đối với các đơn vị nước ngoài chưa có tổ chức công đoàn; đăng ký thỏa ước lao động tập thể, sắp xếp dôi dư lao động trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận về trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác tư vấn pháp luật và đưa ra các đề xuất về cung cấp các văn bản liên quan đến pháp luật công đoàn trên website đảm bảo cho các cán bộ mới được tiếp cận nhanh nhất; tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng thời kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về mô hình tổ chức của tổ tư vấn pháp luật công đoàn đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn Ngành trung ương...
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trần Thị Thúy Hằng nhất trí cao với báo cáo kết quả công tác tư vấn pháp luật giai đoạn 2015 – 2018 của Công đoàn NHVN và nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ Văn phòng tư vấn pháp luật cần bổ sung thêm hoạt động triển khai chương trình tư vấn pháp luật công đoàn trực tuyến đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị tại Hội nghị để báo cáo và đề xuất với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có văn bản hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật tại cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật công đoàn, hướng dẫn mô hình tổ chức của Tổ tư vấn pháp luật tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; triển khai chương trình tư vấn pháp luật trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chương trình khác theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn để Văn phòng Tư vấn pháp luật hoạt động hiệu quả hơn nữa.
Ban CSPL CĐNHVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 2
  • 9
  • 1
  • 2
  • 4
  • 1
lên đầu trang