Thứ bảy, 30/05/2020 | 05:17

Thứ bảy, 30/05/2020 | 05:17

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:53 ngày 14/05/2020

Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày 29/4/2020, CĐNHVN ban hành Công văn số 406/CĐNH về việc tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống.
Trên cơ sở số lượng Điều lệ đã phân bổ cho các đơn vị, CĐNHVN đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến nội dung Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới toàn thể đoàn viên công đoàn trong hệ thống của mình; tổ chức học tập, triển khai thực hiện nội dung Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ đối với đội ngũ cán bộ công đoàn cấp mình từ tổ phó công đoàn trở lên bằng hình thức thích hợp.
Chi tiết nội dung văn bản xem tại đây 
BTC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 9
  • 7
  • 5
  • 9
  • 1
  • 2
lên đầu trang