Thứ ba, 07/07/2020 | 13:36

Thứ ba, 07/07/2020 | 13:36

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 09:08 ngày 11/06/2020

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội ngành Ngân hàng

Ngày 10/6/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo). Cuộc họp do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì cuộc họp
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý (Chỉ thị số 36); Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36, vừa qua, NHNN đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng năm 2020. Việc tổ chức cuộc họp ngày hôm nay hết sức cần thiết, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi của CNVCLĐ ngành Ngân hàng về công tác phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; Tuyên truyền đến toàn thể CNVCLĐ trong ngành Ngân hàng không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma tuý và các chất gây nghiện; Góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có sức khoẻ tốt, có lối sống văn hoá, lành mạnh và thực hiện tốt chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý tại cơ quan, đơn vị.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng thời, trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng và chương trình năm 2020.
Ban Chỉ đạo hiện nay gồm 16 thành viên do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN là Trưởng Ban; Công đoàn NHVN là Thường trực Ban Chỉ đạo; giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 05 thành viên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo đã có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và tệ nạn xã hội một cách kịp thời, hiệu quả đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, cũng như của CNVCLĐ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.
Trong năm 2019, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN, đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các ban, ngành chức năng tích cực đổi mới phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của Ngành và của đơn vị. Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.
Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút đoàn viên, lao động tích cực tham gia vào các hoạt động lành mạnh, giảm tối đa thời gian nhàn rỗi sau giờ làm việc hoặc các ngày nghỉ… tránh xa các tệ nạn xã hội; Phối hợp với chuyên môn cử các cán bộ tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội do các cơ quan chức năng tổ chức; Chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Lãnh đạo chuyên môn xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách quy định về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường làm việc, xây dựng kế hoạch sản xuất gắn liền với Chương trình “Phòng chống và kiểm soát ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".
Theo báo cáo của các đơn vị, có hơn 80% đơn vị tổ chức cho người lao động ký cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện khác. Nhiều đơn vị trong Ngành đã bố trí Phòng Y tế Môi trường để thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ. Hàng năm, các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên lao động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội. Năm 2019, toàn Ngành đã tổ chức khoảng 10 Hội nghị, Hội thảo; 09 lớp tập huấn; phát 7.500 tờ rơi, 200 sổ tay; 1.500 tạp chí, báo… cho đoàn viên, người lao động. Đến nay, các đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào trong Ngành nghiện ma túy hoặc buôn bán, tàng trữ chất gây nghiện.
Các đại biểu tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và tệ nạn xã hội ngày càng hiệu quả; Đồng thời, nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo hiện nay. Theo Phó Thống đốc, mặc dù đây không phải là hoạt động chính của ngành Ngân hàng và Công đoàn NHVN, song công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội là nội dung rất cần thiết.
Nếu cán bộ, CNVCLĐ nắm rõ được tầm quan trọng của việc phòng, chống HIV/AIDS, không sử dụng hoặc tham gia tàng trữ, buôn bán ma tuý, không tham gia các tệ nạn xã hội thì chính các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng không phải chịu tác động hoặc hậu quả liên quan, từ đó xây dựng được môi trường làm việc văn minh, hiện đại và phát triển”, Phó Thống đốc nói.
Để công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong ngành Ngân hàng đạt được mục tiêu đề ra, Phó Thống đốc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, phát huy vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc triển khai công tác này đến các đơn vị và đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, quan tâm, sát sao, tích cực, chủ động hơn nữa để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Ngành và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả công tác này tại hệ thống đơn vị mình; Giao công đoàn các cấp triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội tại cơ sở.
Mặt khác, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác này tại các cấp trong Ngành; tăng cường công tác phối hợp liên ngành để triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về phòng, chống HIV, đấu tranh phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.
Phó Thống đốc cũng đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát lại các văn bản liên quan đến công tác này; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục đối với CBCCVC; Có hình thức giám sát, theo dõi quá trình triển khai công tác này một cách chặt chẽ; Trong hoạt động công đoàn phải chú trọng phong trào, lồng ghép, tổ chức các hoạt động gắn liền với công tác chuyên môn hiệu quả, thiết thực; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cấp trong Ngành; Có hình thức khen thưởng cũng như phê bình những đơn vị làm tốt và làm chưa tốt; Dành kinh phí hoạt động cho những lĩnh vực này…
NH. Ảnh: ĐK
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
  • 9
  • 2
  • 4
  • 6
lên đầu trang