Thứ hai, 26/07/2021 | 22:25

Thứ hai, 26/07/2021 | 22:25

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:56 ngày 24/06/2020

Triển khai Quyết định về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Ngày 08/6/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công công đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định bao gồm 07 quy trình cụ thể sau:
1. Quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
2. Quy trình kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm;
3. Quy trình kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn;
4. Quy trình giám sát trong tổ chúc công đoàn;
5. Quy trình xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn;
6. Quy trình giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại;
7. Quy trình giải quyết và tham gia giải quyết tố cáo.  
Căn cứ các nội dung của Quyết định, đề nghị các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ động triển khai thực hiện.
Chi tiết văn bản xem tại đây 

Thanh Hương 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 5
  • 3
lên đầu trang